Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27308
Sted- og lokalitetsnummer
010404-12
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1741 e.Kr. - 1741 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kilde. Det rektangulære kildebassin er af granit og måler ca. 1,5 x 1 x 0,5 m og er udhugget i een sten. På østsiden er udhugget følgende indskrift: ROSTGARDUS LYMPHAM HANK ET REVENFELDA MINISTRANT På nordsiden er indhugget: IPSOS CHRISTERIO (?) FONTE PERENNIS AQVÆ: 1741. I kummen, der får vand fra en opmuret dyss "dysse" i skrænten bag bassinet, er der til sikring af vand- standen i nyere tid indsat et afløbsrør af jern. Kildeanlæg- get er ved Strandvejens vestside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller be- handling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering. oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Forslag til oversættelse af indskriften: 1962 og 1968 enslydende: "Rostgaard og Revenfeld sørger for dette væld . Læsk dem, Christus, med stedserindende kildevand". 1969 en "fri oversættelse" "Rostgaard og Revenfeld skænker hermed Vandet i Haab om i det Hinsides at få skænket Livets Vand". 1985, adjunkt ved Espergærde gymnasium: "Rostgaard og Revenfeld skænker dette kildevand. O Christus, vederkvæg dem med det uforgængelige vands kilde".

Undersøgelseshistorie

1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKilde. Det rektangulære kildebassin er af granit og måler ca. 1,5 x 1 x 0,5 m. og er udhugget i een sten. På østsiden er udhugget slægterne Rostgaards og Revenfelds våbenskjolde. På sydsiden er indhugget følgende indskrift: ROSTGARDUS LYMPHAM HANK ET REVENFELDA MINISTRANT. På nordsiden er indhugget: IPSOS CHRISTERIO (?) FONTE PERENNIS AQVÆ: 1741. I kummen, der får vand fra en opmuret "dysse" i skrænten bag bassinet, er der til sikring af vandstanden i nyere tid indsat et afløbsrør af jern. Kildeanlægget er ved Strandvejens vestside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller på nogen beskadiges ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering, oprensning eller ændring af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. Omgivelserne ændret (jvf. F 6608/75=F 53-139). Kilden sidder nu i nische i mur af kampestensbrud i cement, omgivet af bænke. Forpladsen er brolagt, og brolagte trapper fører herned fra fortovsniveau i N og S. Mod vejen er muren øverst forsynet med et autoværn i form af et kraftigt jernrækværk, af hensyn til trafikanternes opmærksomhed malet i kras rød farve. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. offentligt tilgængelig. Parkering ikke mulig på Strandvejen, men på villaveje i nogen afstand.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links