monumentet set fra syd
.
vestsiden set fra vest
.
nordsiden set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351014
Sted- og lokalitetsnummer
170706-96
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1863 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, Skamlingsbankestøtten. Mindestøtten, der er opført af 24 granitkvadre samt en tilhørende sokkel, er ca. 1,49 x 1,38 x 16 m. Indskrift på fire sider med indhuggede, sortmalede versaler. Østsiden: MINDE OM DEN DANSKE SAGS FORKÆMPERE I SLESVIG NIS LORENZEN P. HIORT LORENZEN LILHOLT HADERSLEV C. PAULSEN C. MANICUS C. WIMPFEN EKERNFØRDE FLENSBORG Nordsiden: C. IASPERSEN T. HOYER. JENSEN ANGEL BOV A.G. FABRICIUS W. ABRAHAMSON HUMTRUP SLESVIG Vestsiden: REIST 1863 P.C. KOCH F. FISCHER HADERSLEV AABENRAA C. FLOR L. SKAU H. KRYGER SOMMERSTED BEVTOFT H.A. KLEVING Sydsiden: E. PONTOPPIDAN C.H. OVERBECK ALS FLENSBORG H. NISSEN H.I. STAAL HAMMELEV TAARNING SPRÆNGT AF PREUSSERNE 21 MARTS 1864 REIST IGJEN I MAI 1866 Inskriptionen er opmalet med sort farve. Stenens inskription kan opmales i samme omfang, farve og typografi som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelser for at udarbejde fredningstekst. Forslag til fredningstekst: Mindesmærke bestående af 24 slebne granitstensskvadre sat på en lys, sleben granitstenssokkel. Mindesmærket er 16 meter højt. Nederste sandstensskifte: 0,65x1,33x1,23 m (HxLxB) Sokkel: 0,56x1,49x1,38 m (HxLxB) Står i stenbrolagt anlæg af chaussésten på 3,57x3,40 m. Indskrift på fire sider med indhuggede, sortmalede versaler. Østsiden: MINDE OM DEN DANSKE SAGS FORKÆMPERE I SLESVIG NIS LORENZEN P. HIORT LORENZEN LILHOLT HADERSLEV C. PAULSEN C. MANICUS C. WIMPFEN EKERNFØRDE FLENSBORG Nordsiden: C. IASPERSEN T. HOYER. JENSEN ANGEL BOV A.G. FABRICIUS W. ABRAHAMSON HUMTRUP SLESVIG Vestsiden: REIST 1863 P.C. KOCH F. FISCHER HADERSLEV AABENRAA C. FLOR L. SKAU H. KRYGER SOMMERSTED BEVTOFT H.A. KLEVING Sydsiden: E. PONTOPPIDAN C.H. OVERBECK ALS FLENSBORG H. NISSEN H.I. STAAL HAMMELEV TAARNING SPRÆNGT AF PREUSSERNE 21 MARTS 1864 REIST IGJEN I MAI 1866 Historik: Skamlingsbankestøtten blev rejst i oktober 1863 som markering af Treårskrigen (1848-50) og den danske sags forkæmpere i Slesvig. Støtten blev betalt af landsindsamlede midler under en nedsat monumentkomité, der blandt andet også fik lavet Istedløven. På støtten blev der indhugget navnene på 18 mænd, der alle har gjort noget særligt for den danske sag. I 1864 blev støtten sprængt af preusserne og stenene solgt på auktion. To lokale mænd købte stenene og gemte dem. Støtten blev dernæst genrejst i maj 1866 og står nu med sine arrede sten. Ved genrejsningen tilføjedes indskriften på sydsiden ”Sprængt af preusserne 21 marts 1864 reist igjen i mai 1866”. Ved indskriften ”TAARNING” ses en ældre indhugning i form af ”TØ”. Støtten er tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl og er hugget af svenske granitsten.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links