Med sine kridhvide til svagt gullighvide vinger lever kridtuglen smukt op til sit navn. I Danmark er den sjældne natsommerfugl især fundet i Københavns Kommune og omegn, hvor den kan opleves over strandenge og kystnære overdrev i juni og juli. I skumringen flyver hannerne ud på jagt efter hunner, men ses senere på natten ofte siddende i toppen af græsstrå. Larverne lever inde i stænglerne af strandsvingel.
.
På en vinterdag lyser tagrørene gyldent i den lavthængende sol ved en af Stubbens små, lavvandede søer. Det lille naturområde blev skabt af byggeaffald for at udbygge Nordhavnen, så aktiviteterne kunne rykkes længere ud og mindske det stigende pres på havnen. Trods havnens stadige udvikling har Stubben siden sin opståen i 1980’erne fået lov at ligge mere eller mindre ubenyttet hen, og i dag plejes det som et naturområde med bl.a. fåregræsning.
.

Blandt Nordhavns færgelejer, lystbådehavn, containerterminal, fisketorv, lagerbygninger og erhvervsejendomme ligger en række åbne områder, hvor naturen mere eller mindre har fået lov at råde. Det gælder ikke mindst Nordhavnstippen, som udgør det store opfyldningsområde øst for Kattegatvej. Mens den sydlige del af Nordhavnstippen er delvis bebygget, ligger den nordlige del, også kaldet Stubben, som en grøn oase i et ellers udpræget industri- og bylandskab. Selv om Nordhavnstippen benyttes flittigt af bl.a. fuglekiggere, lystfiskere og hundeluftere, er det officielt ikke tilladt at færdes på arealerne.

Ud over almindelige arter som blågrøn gåsefod, stinkende karse og krybende læbeløs omfatter Stubbens planteliv også mere sjældent sete planter som foderesparsette, giftig kronvikke, trekløftstenbræk og uldbladet kongelys. Talrig er også den plettede voldsnegl, som man især bemærker på områdets solbeskinnede flader. Den store karakteristiske snegl blev indført fra Sydeuropa, formentlig som spisesnegl, og udsat på Christianshavns Vold i 1890. I dag betragtes den som invasiv. Stubben er dog også levested for flere sjældne og truede hvirvelløse dyr, heriblandt natsommerfuglene violet løvmåler og den rødlistede kridtugle, der betragtes som en national ansvarsart. Derudover huser Stubben en bestand af grønbroget tudse, hvis fløjtende kvækken på lune forårsaftener genlyder fra områdets småsøer.

Fuglelivet er overordentlig rigt, og gennem tiden er der iagttaget mere end 230 forskellige arter i området. Det skyldes ikke mindst kysten, der fungerer som en trækledelinje for de rov- og småfugle, der forår og efterår lægger vejen forbi Nordhavnstippen. På Stubben yngler desuden både husrødstjert, engpiber og stenpikker. I forbindelse med By & Havns udvikling af Nordhavn er ti grønne foreninger gået sammen i netværket Nordhavns Naturvenner med ønsket om at omdanne 90 ha af den yderste del af Nordhavn til en stor naturpark, der bl.a. skal omfatte et stisystem, en badestrand og et fuglereservat.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommune landskaber

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land