Det tidligere sindssygehospital syd for Nykøbing S er i dag en del af Annebergparken. Til hospitalet hørte også en kirkesal med klokketårn. Kirkesalen blev indviet i 1915 og kan fortsat bruges til vielser, koncerter og arrangementer. Kirken ligger i den vestlige fløj af den tidligere administrationsbygning, tegnet af K. Varming i en nærmest herregårdslignende arkitektur.
.

Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, senere Statshospitalet i Nykøbing Sjælland og fra 1976 Amtshospitalet, tog fra 1915 imod psykisk syge fra Holbæk, Frederiksborg og Københavns Amter. Der var god brug for et nyt hospital, da der kun var to psykiatriske hospitaler øst for Storebælt, i hhv. Roskilde og Vordingborg.

Hospitalet blev opført 1913‑15 på jord, som bl.a. var købt af godset Annebjerg af Nykøbing S og foræret til staten for at realisere projektet, som man håbede ville skabe arbejdspladser i byen. Arkitekterne K. Varming og Einar Andersen tegnede »Den gule by« med hovedbygning og gule pavilloner i en park tæt på skov og fjord. Bebyggelsen omfattede ca. 45 større og mindre huse med en allé fra vejen langs fjordkysten. Havebyen, der var inspireret af den engelske Arts & Crafts-bevægelse, er endnu i dag en af de bedst bevarede havebyer i Europa. Parken er tegnet af havearkitekten Jens Peder Andersen i en symmetrisk havestil med hække, alléer og en central grønnegård og fordeler sig omkring de fritliggende bygninger.

Der var fra begyndelsen plads til 678 såkaldt helbredelige patienter, og efter opførelsen af nye pavilloner i begyndelsen af 1920’erne var der plads til 800‑900. Som et led i behandlingen blev patienterne beskæftiget med opgaver i køkken, vaskeri, park, frugtplantage og værksteder.

Retspsykiatrien fik væsentlig betydning for hospitalets udvikling. I 1918 blev en retspsykiatrisk sikringsanstalt kaldet Sikringen taget i brug. Sikringen var den første af sin art i Danmark og havde plads til 50 psykisk syge kriminelle mænd fra hele landet; i 1996 blev den første kvinde indsat.

Den øgede brug af psykofarmaka, der fandt sted fra 1950’erne, medførte, at flere af Statshospitalets indlagte blev dagpatienter uden permanent indlæggelse, og dette førte til et vedvarende fald i patienter. I 2015 flyttede de resterende afdelinger samt Sikringen til Slagelse.

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum blev oprettet i 1988 og har fra 2012 fungeret som selvejende institution. Området hedder i dag Annebergparken og er omdannet til institutioner og boliger. Lidt derfra, ca. 100 m inde i Grønnehave Skov, ligger hospitalets kapel og nu fredede begravelsesplads med godt 300 gravsteder, fortrinsvis for patienter, hvor den sidste blev begravet i 1968. Enkelte ansatte og pårørende er også begravet her. Stedet omkranses af et stendige, og de helt ens patientgrave ligger i buede gravrækker omkring en bronzealderhøj. Individuelle gravminder findes på personalets gravsteder.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv