De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Odder Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Odder Kommune ligger ud mod Kattegat i det bakkede terræn øst for Den Jyske Højderyg. Sammen med de fugtige jorder dæmper den kystnære beliggenhed temperaturvariationen i øst, og samlet set ligger årstemperaturen på landsgennemsnittet.

Når luften passerer Den Jyske Højderyg, løftes den op, så der dannes nedbør. Det tørrer luften en smule ud, inden den rammer den østlige del af kommunen, som derfor er tørrere end den vestlige del. Det bakkede terræn omkring Torrild leder vandet ned i lavningerne, og ved skybrud kan der derfor opstå oversvømmelser. Generelt er kommunen dog forholdsvis tør.

Mange af skyerne opløses, når de har passeret Den Jyske Højderyg, og især den østlige del af kommunen er derfor ret solrig. Set over året ligger antallet af solskinstimer i hele kommunen også en del over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima