Næsten tre fjerdedele af Odder Kommune er opdyrket, hvilket ikke levner megen plads til det åbne lands natur. Tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge kun 1.011 ha, hvilket svarer til 4,5 % af kommunens areal. Den største andel udgøres af de ferske enge, som dækker 402 ha og overvejende ligger langs Odder Å, Rævså og Åkær Å. Også moserne ligger hovedsagelig i ådalene og dækker tilsammen 248 ha, mens de i alt 232 ha strandenge især findes ved Norsminde Fjord samt langs Gylling Næs og Alrø. Overdrevene dækker 123 ha og ligger mere spredt i kommunen, men med en vis koncentration oppe ad ådalenes skrænter samt langs kysten mellem Hou og Kysing Næs. Små hedearealer findes ved Saksild Strand og nordøst for Sondrup, og med i alt 6 ha udgør de den mindste naturtype i kommunens åbne land.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land