En græshoppesanger synger af fuld hals inde fra rørskoven, hvor den med sin olivenbrune, plettede og stribede fjerdragt er overordentlig godt camoufleret. Den lille fugl opdages derfor oftest, når den synger sin snurrende, svirrende sang, der kan minde om sangen fra en græshoppe. Græshoppesangeren ynglede for første gang i Danmark i 1952 og har siden spredt sig til det meste af landet. I Roskilde Kommune kan den bl.a. opleves i Ramsødalen og Rørmose samt ved Gundsømagle Sø og Lille Kattinge Sø.
.

I stenalderen var halvøen med Boserup Skov adskilt fra resten af Sjælland af et sund, som i dag kan genfindes i form af en smal dal, der gennemstrømmes af Gedebæksrenden. Nordvest for Roskilde rummer dalen desuden den store Rørmose, som ejes af staten og forvaltes af Naturstyrelsen Midtsjælland. Tidligere har Rørmose været en lysåben mose, men tilgroning med især birk og i mindre omfang el, ask og eg har betydet, at den i dag hovedsagelig fremstår som en skovmose.

Næsten hele den skovbevoksede del af mosen er i dag udlagt som hhv. urørt skov og græsningsskov. Mod vest findes desuden flere nedlagte, nu vandfyldte slambassiner, mens mosen i syd støder op til en golfbane.

Ud over en række almindelige skov og moseplanter omfatter plantelivet i mosen også forholdsvis sjældne arter, heriblandt lægebaldrian, tandrod og ægbladet fliglæbe. Også fuglelivet er ganske rigt, og der er iagttaget mere end 90 forskellige fuglearter i området. I vinterhalvåret kan bramgæs og grågæs raste i stort antal på de omkringliggende marker, og i rørskovene ved de nedlagte slambassiner yngler bl.a. den skjultlevende rørdrum. Desuden blev to engsnarrer hørt i området gennem en længere periode i foråret 2020.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land