I april-maj, inden træernes tætte løv lægger skovbunden i skygge, blomstrer den hvide anemone talrigt i bl.a. Boserup Skov, som netop er kendt for sine mange anemoner. Hvid anemone er også blevet kaldt feberblomst, da den fra 1600-tallet og formentlig også tidligere er blevet benyttet mod koldfeber (malaria). Sygdommen hærgede dog hovedsagelig på Sydsjælland og Lolland-Falster og nåede ikke op til hverken Midtsjælland eller hovedstaden, selv om der under udbruddet i 1831 var stor frygt for, at det skulle ske.
.

Med et samlet skovareal på 1.383 ha, svarende til knap 7 % af kommunens areal, er Roskilde en ret skovfattig kommune. Der er kun fem større skove, hvoraf den statsejede Boserup Skov i nordvest er langt den største. En anden statsskov er Hyrdehøj Skov ved Svogerslev, der blev etableret i hhv. 1991 og 2001 i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Naturstyrelsen. Gulddysse Skov ved Gundsømagle og Himmelev Skov nord og nordøst for Himmelev er to andre unge statsskove, som begge er anlagt i samarbejde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) for at beskytte grundvandet. Plantningen af Gulddysse Skov og Himmelev Skov begyndte først i hhv. 2001 og 2004, og deres beskedne alder er stadig meget tydelig. Derimod er den sidste af de fem større skove, Birkede Skov sydvest for Viby, både ældre og privatejet. Skoven gennemskæres af jernbanen mellem Roskilde og Ringsted og hænger sammen med den større Klosterskov i Køge Kommune mod sydøst.

I den østlige del af Roskilde findes desuden to små skove, som ejes af kommunen. Det drejer sig om 1000-årsskoven, der blev anlagt som en markering af Roskildes 1000-års jubilæum i 1998, og Granlyskoven fra anden halvdel af 1900-tallet langs motorvejen. De resterende træbevoksede arealer i kommunen har mest karakter af vildtremiser eller parker.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove