Radiomarken er et 31,5 ha stort, fredet område på østsiden af Bagsværd Sø. Området har sit lidt usædvanlige navn fra den forsøgsstation for buegeneratorens udvikling, som i 1904 blev etableret på Bagsværdvej. I 1914, ved udbruddet af 1. Verdenskrig, blev den overtaget af militæret og i 1917 af Telegrafvæsenet, som drev den videre under navnet Lyngby Radio.

I vest består Radiomarken af en ellesump med flere sumpkilder og et rigt planteliv. På stængler og blade af sumpplanterne kan man bl.a. finde den sjældne, kun 2‑3 mm store sumpvindelsnegl. Derudover huser ellesumpen en højlydt fiskehejrekoloni.

Den østlige del af området udgøres af krat og overdrev. På overdrevene vokser bl.a. gul snerre, liden klokke, alm. kællingetand og blåmunke. For at holde overdrevene lysåbne slås de årligt, ligesom et mindre område afgræsses af får.

I Radiomarken er anlagt en sti for blinde og svagtseende, som fører gennem ellesumpen og de åbne græsarealer. Den 1,5 km lange sti har en jævn belægning og er forsynet med en ledelinje af granitsten.

Gladsaxe Kommune overtog Radiomarken i hhv. 1978 og 1983, og i 1993 blev hele området fredet.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land