Tinghøj Vandreservoir.
.

Ud over nogle bold- og idrætsplæner samt plænen ved Tinghøj Vandreservoir har kommunen kun ganske få egentlige åbne arealer. Tilsammen dækker enge, moser og overdrev 108 ha, svarende til ca. 4 % af kommunens areal. Med 61 ha udgør moserne den største naturtype og ligger hovedsagelig i Radiomarken, Smør- og Fedtmosen samt i Gyngemose. Overdrevene dækker 46 ha og ligger især ved Aldershvile Slotspark, i Bagsværd Søpark og Radiomarken samt i Høje Gladsaxe Park. Engene er begrænset til et blot 1 ha stort areal i Fedtmose.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land