Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22181
Sted- og lokalitetsnummer
140210-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Gratindhøj", græsklædt høj, pløjet rigelig nær. Gravning i top og mod nord. Matr.nr. 7f: Høj, "Gratindhøj", i skel til matr.nr. 7a af Pederstrup by.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt og har en høj Beliggenhed, deraf har den formodentlig en Deel af sit Navn. Ordet graa forekommer endnu her i Egnen med Udtalen "grat". Til Eksempel: Han er "grate" (ureen), han er gratvon (Urenhed er ham en Vane). En Ting seer grate ud (uklar Farve). Hvorimod "grad" betegner noget Smaat: Til Eksempel: Vore Æbler ere noget "Grad". Navnet Grate kan altsaa betegne baade Graa eller uanseelig. Højen er pløjet for nær mod Nord og Øst. Af Randstene sees 3 mod Øst, 2 mod Syd og 1 mod Vest. Højen er bygt af Muld og har et nyt Topbrud ved a [på tegning]. b [på tegning] er ældre og formodentlig fuldstændig. c [på tegning] et ældre ved Foden og d [på tegning] et nyt Sidebrud. Der er Spor af gl Brud ved e.e [på tegning]. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj. Tidligere pløjet firkantet med stejle sider. I top krater (2 x 3 x 3 m.) fyldt med tjørne. Mod NV flad afgravning i siden af højen under top. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumRævegrave i sydsiden af højen. Højen er bevokset med hyben, græs, brændenælder og løvtræer. Beliggende i skel i ager. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links