Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
221760
Sted- og lokalitetsnummer
140210-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

(1986, MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidligere C-høj. ******************** Lyngklædte rester af høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] har været lidt større end den foregaaende [sb. 52] og er bygt af fin Muld. Paa Grund af de mange Brud kan dens Størrelse ikke opgives nøjagtigt. Dens uberørte Partier ere lyngklædte. Af Brudene følger a [på tegning] Bunden. Brudene b og c [på tegning] ere ubetydelige, hvorimod d [på tegning] er mere betydelige. Dog er Højens Bund neppe naaet. Under de her nævnte Brud sees Spor af en meget gl Topbrydning. Af Krandsstenene sees 1 mod Syd og 1 mod Vest.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyngklædte Rester af Høj.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2217:60, Status: C
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er fjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor (1986, MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidligere C-høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links