Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19138
Sted- og lokalitetsnummer
140608-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Høgshøj". Granbevokset høj i ager. 2,30 x 14 m. I SSØ synes at være gravet noget af højsiden; her ses et par rævegrave. I nordfoden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens vesthalvdel større nedgravning (dia- meter ca. 4 m), heri rævegrave.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne fordum prægtige Høj, der udmærkede sig ved sin store Masse, smukke Form og høje Beliggenhed, er nu kun en sørgelig afgravet og omgravet Rest, som er ganske spoleret, og efter Ejerens Bestemmelse vil den snart være sporløst forsvunden, uagtet dens Rester endnu er 11' høj og over 40' i Gjennemsnit. Efter Løfte bliver de Ting, som mulig findes, afleverede til Historisk Samling i Randers tilligemed en nøjagtig Beretning. Højen er bygt udelukkende af Muld, og der sees ingen Steen. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøgshøj. Granbevokset høj i ager. 2,30 x 14 m. I SSØ synes der at være gravet noget af højsiden, her ses et par rævegrave. I N-foden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens V-halvdel større nedgravning. (diam. ca. 4 m) heri rævegrav. Tingl 7/6 49Højen betydeligt mindre medtaget end det fremgaar af nedenstaaende [Nissens berejsertekst]. I SSØ syens der at være afgravet noget af højsiden, her ses endvidere et par rævegrave. I N-foden en stor sten. Toppen nærmest flad, muligt afgravet. I toppens V-halvdel større nedgravning (diam 4 m.), heri rævegrav. [[Fredet]] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner en anelse overvurderede på blåt kort. I øvrigt som beskrevet, idet dog centralkrateret kun lige kan skelnes. Oversået med gamle og nye rævegrave. Flere af disse er søgt spærret med ståltrådsnet. En stor gran ved N-fod. Et knudret løvtræ ved S-fod. Lidt hyldebuske på top og N-side. Iøvrigt græsklædt. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i N. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran og løvtræer. Mange rævegrave har deformeret højen særligt mod nord. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Fin dyrkningsfri bræmme udlagt ved sidste omdrift.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links