Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20186
Sted- og lokalitetsnummer
140107-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 14 m; lille, gammelt brud i NØ; toppen affladet, pløjet for tæt, alt nu tilgroet igen; uskadt af tyskerne; lynggroet med et par fyrretræer i hede.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Den [sb. 71] har ligesom den foregaaende [sb. 70] været undersøgt i Toppen i ældre Tid, og desuden har den, som sees af Tegningen, to yngre Gravninger, a og b, men de ere uden nogen somhelst Betydning. Der sees nogle enkelte flade Stene, som ere udkastede af dens Top. Ligeledes sees nogle Stene ved b [på tegning]. Ingen af Stenene er større end store Brosteen. [[1946: Har været pløjet for tæt, men er nu tilgroet. Toppen affladet, lille gammelt Brud i NØ. 14 m br., 2 m h. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj med uregelmæssig overflade - de omtalte gl. skader vel nok delvis udjævnede og nu diffuse. Skæmmes af gl. beton-brokker ved højfod mod SV. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyrretræer og uden betonbrokker. Græsklædt. De gamle skader er tilgroede. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links