Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20185
Sted- og lokalitetsnummer
140107-69
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj i skel til Selkær matr.nr. 5b, Kastbjerg sogn; 3,5 x 15 m, den østlige 1/4 på Selkær Mark, resten på Laen Mark. Centralt har tyskerne ved fæstnings- anlæg gravet et hul, 2,5 m i diameter, 1,5 m dybt, hvorfra en gang ud til SØ-foden, 3/4 m bred, 1,5 m dyb; græsgroet i læbælte. Matr.nr. 5b, Selkær: Høj i skel til matr.nr. 3a af Laen, Glæsborg sogn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Denne Høj er ogsaa [jf. sb. 68] lyngklædt og har betydelige Gravninger, nemlig en ældre mod Sydvest ved a [på tegning] og en samtidig mod nordøst ved b [på tegning], samt en større og gl Gravning i Toppen paa 9 Alen Gjennemsnit og 47" dyb, saa der er ingen Tvivl om, at den ligesom de andre Nabohøje [sb. 68, 70-72] er fuldstændig udplyndret. Der vides ikke om noget Fund og selv de yngste Brydninger ere ældre end nogen nulevende kan huske. [[ 1946: 15 m br., 3½ m h. I tysk Fæstning: Centralt et Hul, 2½ m br., 1½ m dybt, derfra en Gang ud til SØ-Siden, 3½ m br., 1½ m dyb. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj - restaureret, omtalte hul dækket. Mål: 2,5x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot, rund høj. Bevokset med hindbær. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links