Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201820
Sted- og lokalitetsnummer
140112-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tolmohøj". Pløjet for nær i firkant, står med ca. 2 m høje brinke til alle sider. Opr. vel 20 m i diameter, nu 11 x 9 x 3 m. Hul i top.. Ny beskrivelse 1971: "Tolmohøj", en høj 3 x 16 m, siderne afpløjet og afgravet i gl. tid. En 3 m flad hulning i top. Højen græsklædt i dyrket mark. (Besigtiget 29/9 1971).

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt af fin Muld og der findes ikke Steen i den. Den er smuk græsgroet og oversaaet med mange Slags vilde Blomster. Mod Syd er der, som ogsaa sees af vedstaaende Tegninger, bortført en Deel Jord. I Midten er der en yngre Gravning (a [på tegning]) 1 1/2 Al lang, 1 1/2 Al bred 2 3/4 Al dyb. b [på tegning] betegner Grændserne for en ældre og større Topgravning, men den synes ikke at have naaet Bunden. Mod Syd ved c og d [på tegning] sees Spor af to paralelle Indgravninger. De ere meget gamle og dog ere de sikre Spor af Højens grundigste Undersøgelse. [[Fredet.]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaureret smuk rundhøj med stejle sider. Hulning i top, 0,5x3x3 m. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et træ på toppen og krat på siderne.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links