Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20184
Sted- og lokalitetsnummer
140107-68
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, fladt, tilgroet hul i top; 15 m i diameter, 2,5 m høj; den østlige fjerdedel, som lå på Selkær Mark, helt sløjfet af tyskerne, i hvis fæstnings- værker højen indgik; resten uskadt, med skæmmet af en mængde murbrokker i store dynger på top og N-side. Træbevokset i læhegn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet. Den her beskrevne er den nordligste i Rækken. I Toppen har den et Hul paa 8 Alens Vide, men nu er det kun nogle faa ]Alen[ Tommer dybt. Desuagtet er der ingen Tvivl om, at denne Høj i sin Tid er fuldstændig undersøgt. Den er lyngklædt og tager sig godt ud, ligesom den ogsaa er synlig vidt og bredt, og Udsigten fra den er meget smuk. [[1946: 15 m br., 2½ m høj, Hullet i Toppen tilgroet. Indgik i tyskl. Befæstningsanlæg, hvorved den østl. 1/4 (i Selkær) helt er sløjfet. F.M. 1946.]] [[restaureret 100/57]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj, affald fjernet - restaureret. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden murbrokker. Bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links