Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20187
Sted- og lokalitetsnummer
140107-72
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 14 m, har været højere, men toppen er afgravet i ældre tid, Ø-foden har raget ind på Selkær Mark, men er sløjfet af tyskerne ved fæstningsanlæg; nåletræsbeplantet i hede.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[[Paa Bakkekammen øst for Laen ligger en Række af Kongehøje, de saakaldte Selkjærhøje, deraf ere de 5 nordligste [sb. 68-72] paa Laen Mark eller dog i Skjellet.]] Denne er den sidste og sydligste i Rækken. Den er berøvet sin Fod paa alle Sider, saa her nu kun er Resten af en Høj, og dog lader det næsten til, at den endnu har hele sit indre Parti i uforstyrret Tilstand, thi paa dens Top sees ikke saa store Spor af Brydning, saa man kan antage, at Højen er undersøgt til Bunden. Restpartierne her er ligesom ogsaa ved den foregaaende [sb. 71] begroet med Lyng. [[1946: 14 m br., 1 m h., den Ø-fod, der har raget ind i Selkær er sløjfet af Tyskerne. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad rundhøj. Bærer ikke længere præg af at Ø-foden er fjernet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nåletræer. Lidt uregelmæssig mod vest - alt dog tilgroet. Bevokset med græs mod vest og egetræer samt lidt krat mod øst. Beliggende i græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links