Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201821
Sted- og lokalitetsnummer
140112-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 18 m, bevokset med fyr, N-fod nyplantet med gran. Gammel gravning i top. Sti over midten til tyske skyttegrave mod S.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er anlagt paa en naturlig afrundet Bakkegreen mellem to Dale. I Dalen mod Nord har Vejen forhen gaaet over Højdedraget, men nu gaar den i Dalen mod Syd. Højen selv er ligesom [sb.]No 10 og 12 dannet af meget god Jord og ligesom den uden Steen, hvorfor dens sydlige Halvdeel ogsaa er bortkjørt. Den har fra ældre Tider været undersøgt i Toppen. Den nu tilbageværende Rest er overpløjet og omrodet. Navn eller Fund kjendes ikke. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelt tilgroet med nåletræer. JGB 1988: Helt tilgroet m. gl. grantræer og enkelte ege, tæt sammenvævet af kaprifolieranker. På højen (og omgivelser) et bunddækkende lag af kvas. I toppen et gammelt krter. Fra sydlige højfod og videre mod S ses de i fredningsteksten nævnte tyske skyttegrav stadig. Blåt kort se 5. Mål: 2x20x18 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sti og skyttegrave er dog ikke særligt synlige. Højen er bevokset med mange nåletræer - heraf flere væltede og udgåede. Omkring højen mange rodvæltere.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links