Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201822
Sted- og lokalitetsnummer
140112-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/9 1930, geodætisk Institut. 2 m omkring stenen indbefattet. Nyt tinglysningsdokument 15/3 1947. Høj, 20 x 3 m. Græsgroet i ager. To egebuske og tjørn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFylden i denne Høj er noget mere flammet [end i sb. 11] men er dog udelukkende Overjord fri for Steen. Denne Høj har en næsten 4 Al dyb og 4 Al bred Gravning i Toppen. Gravningen begynder 52" oppe over Højens Fod og gaar derfra mod Højens Midte, hvor den ender med 4 Al dybde ved a [på tegning]. Gravningerne ved b.b.b.b.b.b.b. [på tegning] ere ligeledes 52" oppe og 6 Alen fra Fodranden. De lade formode at en Række Krandsstene her har havt sin Plads. Højens Fod er pløjet for nær rundt om, og i det udpløjede Muld ved Linien c [på tegning] sees flere Steder Spor af ældre Gravninger, som om der var gravet større Steen op, saa det tegner til, at der har været en Række Krandsstene ved dens Fod. Brudet ved a [på tegning] er fra sidste Aar. Højen er tildeels lyngklædt, men flere Steder nøgen, da Ejeren skjærer Rygningstørv til sin Gaard der. Der er intet Fund eller Navn. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig høj. Konkav i top og SV-side. Der pløjes tæt på højen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer - overvejende løvtræer - på siderne samt lidt krat. Beliggende i skel i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links