Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201823
Sted- og lokalitetsnummer
140112-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Overvågningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Storhøj", 30 x 3,5 m. Lynggroet på græsstrækning. I selve højfoden 1-1,5 m dyb tysk skyttegrav med indgang fra N til højens midte, hvor udgravning til lyttepost. Mod N skyttegrav fra højen hen til tysk vagtstation. Højker- nen uskadt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKrandsstene findes nu ikke og Højen er pløjet for nær paa alle sine Kanter. Den er dannet af ene fin, sort Muldjord og næsten uden Spor af Steen. Omridset a [på tegning] betegner en større og ældre Topgravning. En mindre og yngre Gravning findes ved b [på tegning]. Ved c [på tegning] sees ligeledes en mindre Gravning, men den er ikke meget indgaaende. Ved d [på tegning] sees en yngre firkantet Gravning. Højen er smuk lyngklædt næsten overalt og tager sig godt ud i Afstand. Der vides ikke noget om Sagn eller Fund. [[Fredet.]] Bevoksning: 1981: Græs
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj med plan top, helt restaureret. Spor efter tidligere hærværk ses ej. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange træer - både løv- og nåletræer - på siderne samt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links