Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20189
Sted- og lokalitetsnummer
140107-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Brunhøj", 2,50 x 18 m. Flad top. Græsklædt. (tidl. C-høj).

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj har, som Tegningen viser, mistet omtrent 4 Al mod Syd. Resten, 24 Al i Gjennemsnit er pløjet saa nær, at Foden er borte. Desuden er der gravet en Kreds rundt om dens Top, saa der staar kun en Rest i Midten paa 8 Alen, men paa denne Rest sees Spor af, at Højen en Gang i længst forsvunden Tid har været undersøgt. De Rester, som nu findes, ere lyngklædte. Der vides ikke om noget Fund i den, og det er ret mærkeligt, at den er bygt af en meget fast og klægagtig Jord, endskjønt Marken deromkring er meget sandet. Fra Højen haves en vidtstrakt Udsigt især mod Øst og Sydøst. [[1946: Helt omrodet, næppe nogen Del af den opr. Overflade bevaret. Frigivet 1946. Undersøgt 1888 af J. Jensen (B. 4183.).]] [[Fredet j.nr. F. 3126/71]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2018:9, Status: C.
1971
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institution
1973
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk, velformet rundhøj, der rejser sig med stejle sider. NB! Den er så "pæn" at jeg har en forfremmelse af, at den er kraftig restaureret. Kan det passe? Mål: 2,5x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mange dyregrave i foden hele vejen rundt har medført udposninger på højen. Bevokset med hindbærkrat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links