bevoksning på vestside, set fra vest
.
erosion af nordlige højside, set fra VNV
.
erosion af nordlige højside, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302646
Sted- og lokalitetsnummer
010204-34
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 5 x 32 m. Foden let afgravet. Mod Ø større, delvis tilgroet nedgravning. Ellers velbevaret. Græsklædt med en- kelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt syd for gården ligger en anselig høj, beplantet med en kreds træer og forsynet med en stensat trappe. Fra dens top er en meget vid udsigt. Højen måler ved foden, af hvilken en del er bortskåren, 282' i omkreds. Fylden er meget stenblandet. (Højen vil herefter blive fredet af godsejeren). Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 5 x 32 m, Foden let afgravet. Mod Ø større, delvis tilgroet Nedgravning. Ellers velbevaret. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen meget stor, næsten mistænkeligt stor. Der kan være tale om en af de på egnen så hyppige, noget mindre høje, stående på udsparede jordsokler, der ofte fortsætter højsidens forløb under en mere eller mindre tydeligt markeret højfod. Der kunne dog ikke her konstateres nogen sikker indikation på højfod oppe ad objektets sider, hvorfor blå korts mål er anført. Tæt besat med halvgamle bøge og birke overalt på sider go top. Hertil kratagtig, tæt tjørn på S-side. Bunddække af græs og lave urter på top og V- og S-side. Ubevokset overflade under træerne på Ø- og N-side. Især mod NØ har rødder forårsaget skred i siderne, hvorved rødderne er blotlagt. I den tilgroede, gamle grusgrav sydøst for højen er opsat en række bistader, der dog ikke er direkte skæmmende, specielt ikke, da højen ikke er offentligt tilgængelig eller synlig fra afstand. Beliggende i skovklædt, tidligere dyrket areal i sydlig tilsutning til gårdens have. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen, hvis denne da ikke er overvurderet. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links