Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341519
Sted- og lokalitetsnummer
080507-75
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. I området ligger der flere andre gravhøje fra bronzealderen, bl.a. Rævehøj. Nogle af disse blev udgravet af Odense Bys Museer i 1950’erne. Ved udgravningerne fandt man enkelte gravgenstande, som de døde havde fået med sig på den sidste rejse. Området er i dag udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa samme Lod [matrnr.4] staar Runestenen i "Skibets" nordvestlige Del. De to Høje i samme sydøstlige Del [sbnr. 13 og 75] kaldes tilsammen "Rævehøjene", den til til Museet 1810 indleverede Bronzedolk (Mus.Nr. 540) fra den Høj ved Glavendrup, "hvorpaa den bekendte Runesten har staaet", maa antagelig være fra den nordvestligste af disse [sbnr. 13], og "Flinthøj" ved Glavendrup i Skamby Sogn, "hvor den meget omskrevne Glavendrup Runesten fandtes", og hvor der fandtes Brudstykker af en Jærn-Skjoldbukkel (Vedel-Simonsens Katalog 1855-56 No.69, Mus. 18068) den sydøstligste, da det efter Traditionen er hin, paa hvilken Runestenen stod, og i sidstnævnte Bestemmelse "hvor" vel kan opfattes = hvorved eller i Nærheden af hvilken. Jf. V.S. Skrivelse paa Tillæg i ant.-top. Arkiv af 1807.Boesens omtale af runestenens oprindelige placering på sbnr. 75 er ikke sandsynlig.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterDen østligste høj i Glavendrup parken. 0,5 x 16 m hvorpå er placeret en mindesten over grundloven af 5. juni 1849 samt en flagstang.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2014
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links