Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra syd
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
341510
Sted- og lokalitetsnummer
080507-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/6 1888 (skænket tik fr.: Christen Hansen). Afmærkn.: MS (1892, kapt. Madsen). En anselig gravhøj, "Torshøj", 38-30 m i tværmål, højde 5,65 m, i 1953 målt til 5,50-6,0 m. I toppen en hulning, siderne noget afgravede. Meget anseligt og smukt beliggende mindesmærke.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Matrnr. 5 a ligger Thorhøj (se Fredlysningsdekl. af 1888). Med Hensyn til Navnet bemærkes, at hos Befolkningen høres ved Siden af Thorhøj ogsaa Thorehøj. Med Hensyn til Sagn jf. "Almeenn Saml. "34 B S.7. Der fortælles endnu paa Stedet, at den, som graver i Højen, gaar det ilde, og det skal være godtgjort ved Erfaring. Om Karens og Jeppes Bryllup paa Thorhøj se Beretning om Klinte Sogn. Bevoksning: 1984: Græs og LøvkratVed Stranden er "karens Høj", en stor Grusbunke i den østlige og højeste Del af et langt Højdedrag, der kaldes "Longi". Her bor "Karen", som med fire sorte Heste for sin Vogn hver Fuldmaanenat i gamle Dage for gennem en Gaard i Nørreby, hvor de derefter ikke kunne have nogen Lænkehund (den døde hver Gang, nu er Gaarden flyttet). Paa Thorhøj i Skamby mødes hun med Jeppe fra "Grindløsehøj", og der holde de hvert 100de Aar deres Bryllup. ("Grindlødshøj" er rimeligvis en forvanskning, der er intet, som i Grindløse kaldes eller med Rimelighed kan kaldes saaledes, maaske er det "Grindløsebjærge" eller "Jeppeshøj" i Skamby Sogn). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn anselig gravhøj, Torshøj, 38-30 m i tværmål, højde 18', i 1953 målt til 5,50-6,0 m. I toppen en hulning, siderne noget afgravede. Fredlyst 1888. Meget anseligt og smukt beliggende mindesmærke.
1980
Privat opsamling - Fyns Stiftsmuseum
1980
Genstand registreret i privateje - Fyns Stiftsmuseum
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor kuplet høj "Thorshøj", med stejle sider. Fredningssten på den sydlige højtop. Højtoppen er affladet, med en gammel nedgravning 1,0 m dyb, diam. ca. 4,0 m i krateret er der opvækst af brombær. Rundt om højens fod et bælte af tjørnekrat der fungerer godt til at holde en passende pløjeafstand. En gammel afgravning se på højsiden i mod øst. Højen ligger 35 m fra landevejen i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Stor smuk høj, tæt ved vej. God udsigt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links