Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341518
Sted- og lokalitetsnummer
080507-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. I området ligger der flere andre gravhøje fra bronzealderen, bl.a. Flinthøj. Nogle af disse blev udgravet af Odense Bys Museer i 1950’erne. Ved udgravningerne fandt man enkelte gravgenstande, som de døde havde fået med sig på den sidste rejse. Området er i dag udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.

Undersøgelseshistorie

1810
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr. 540: Bronzedolk [Fundomstændigheder uoplyst, sandsynligbvis fra sbnr. 13].
1864
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Flinthøj" [sbnr. 13 eller 75] ved Glavendrup i Skamby Sogn, "hvor den meget omskrevne Glavendrup Runesten fandtes" og hvor der fandtes Brudstykker af en Jærn-Skjoldbukkel (Vedel Simonsens Katalog 1855-56 No 69, Mus. 18068) [må være] den sydøstligste, da det efter Traditionen er hin, paa hvilken Runesten stod, og i sidstnævnte Bestemmelse "hvor" vel kan opfattes = hvorved eller i Nærheden af hvilken. Jf. V.S. Skrivelse paa Tillæg i ant.-top. Arkiv af 1807.
1891
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed undersøgelse af den øst for skibssætningen liggende høj [sbnr.13] fandtes en stenkiste (centralgrav), orienteret N-S, indeholdende enkelte brændte ben samt en urnegrav lige indenfor randstenene. Begge grave fra y. bronzealder.
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMindesmærke bestående af en skibsformet stensætning begrænset ved stævnene af 2 mindre høje, desuden en runesten, som er opstillet på den vestligste, i nutiden opkastet høj. Området er indhegnet i forbindelse med en festplads. Restaureret af FSM 632/58.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumI forb. med restaurering af monumentet blev den tilbageværende halvdel af højen [sbnr.13] udgravet. Herved fandtes 2 små stenkister indeholdende br. ben. I den ene fandtes en bronzearmring fra per. III.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal udgravning - Fyns Stiftsmuseum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2014
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links