Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191614
Sted- og lokalitetsnummer
141013-14
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lav rundhøj: ca. 8 m i diameter og 0,75 m høj, opbygget af sand, dækket med græstørv. Ved udgravningens begyndelse var højen stærkt forgravet og delvis fyldt og dækket med større og mindre marksten, slæbt sammen i nyere tid. Disse er fjernet, højen udgravet og såvidt muligt ført tilbage til oprindelig skikkelse.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en mindre Dysse? Thustrup B, Nørager S. Nogle faa Skridt sydvest for [sb.] No 11 har været et Mindesmærke fra Stenalderen, men om det har været en meget lille Dysse eller en steenhobet Grav kan nu ikke bestemt paavises. Bevoksning: 1987: Græs
1957
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav rundhøj: Ca. 8 m i diameter og 0,75 høj, opbygget af sand, dækket med græstørv. Ved udgravningens begyndelse var højen stærkt forgravet og delvis fyldt og dækket med større og mindre marksten, slæbt sammen i nyere tid. Disse er så fjernet, højen udgravet og såvidt muligt ført tilbage til oprindelig skikkelse.Lav rundhøj, ca. 0,75 x 8 m, opbygget af sand, dækket med græstørv, På fredet areal ved Tustrup. J. 603/57 om udgravn. og arealfredn. = 1251/58 Bevoksning: 1987: Græs
1957
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTustrup. Lav høj beliggende ca. 20 m. VSV for 1916:10. Ved højfoden i SØ ses den endnu i jorden stående sokkeldel af en knækket M.S., der dog vistnok er et led i afmærkningen af det fredede område som helhed og ikke specielt denne høj. Umiddelbart op ad M.S.-stumpen (hvis øverste del savnes) står en beton-skelpæl. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1987: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden sokkeldel af mindestenen synlig og uden betonskelpæl. Bevokset med græs, lyng, gyvler mm.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links