Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19167
Sted- og lokalitetsnummer
141013-13
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/9 1887, købt. Fritstående dyssekammer: polygonalt kammer med gang, sat af otte sten, hvoraf syv er bevaret i oprindelig stilling, hvoraf to i gang. Den ene af stenene i kammerets bagvæg er spaltet. I kammeret mangler stenen, der har skullet slutte den nordlige kammerside til gangen. I gangen to lave tærskelsten, henholdsvis inderst og yderst i denne. Dæksten mangler. Dyssen er omgivet af en ganske lav højning. Ved restaureringen rejstes en halvt væltet sten, den yderste i kammer mod gang. Kammeret rensedes for vegetation og tømtes til stenbrolagt gulv, der igen dækkedes med et stenlag og græstørv.

Undersøgelseshistorie

1887
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDele af en Dysse, Thustrup B, Nørager S, Sønderhald H. Resten af eller maaske Begyndelsen til denne Dysse er meget imponerende. Gulvet ligger i Flugt med den omgivende Jord, og der er ikke Spor af Fyld hverken i eller ved Dyssen. Der sees ingen Krandssteen. Dyssens to Gangsteen staa paa ret Plads og forsvarligt sat, og dette synes at være det eneste Vidnesbyrd imod Antagelsen af, at her er blot begyndt, men Gangstenene staa ikke i Vejen for ]]Dyssens[[ Overliggerens Oplægning, da den sættes op fra den modsatte Side. At Dyssen er berøvet en Bæresteen er uden al Tvivl. At den ovenfor omtalte Steen er bestemt til Overligger modsiges hverken af Maal eller Form. Bevoksning: 1987: Græs
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]]Dyssekammer, 5 Bæresten staar, 1 mangler, 2 Gangsten staar. Alle meget store. (Fredningen omfatter 3,45 m Jord til alle Sider.) FM 6/9 1887 MS 1895[[ [[Ny beskrivelse efter restaurering, se s. Vb. J. 603/57]]
1957
Museal restaurering - Det Kulturhistoriske CentralregisterFritstående dyssekammer: Polygonalt kammer med gang, sat af 8 sten, hvoraf syv er bevaret i oprindelig stilling, heraf to i gang. Den ene af stenene i kammerets bagvæg er spaltet. I kammeret mangler stenen, der har skullet slutte den nordlige kammerside til gangen. I gangen to lave tærskelsten, henholdsvis inderst og yderst i denne. Dæksten mangler. Dyssen er omgivet af en ganske lav højning. Ved restaureringen rejstes en halvt væltet sten, den yderste i kammer mod gang. Kammeret rensedes for vegetation og tømtes til stenbrolagt gulv, der igen dækkedes med et stenlag og græstørv.
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTustrup. Fritstående dyssekammer, udvendig 5 x 4 m., stående på lav højrest 15 m. i diameter. Kammeret er sekskantet med åbning i SV og består af 5 store bæresten sat indbyrdes så tæt, at der ikke er plads til tørmur. En sjette bæresten mangler i V, hvor dens plads markeres ved en lav opbygning af jernbanesveller. Et gangstenspar foran kammeråbningen. Dæksten mangler. Ca. 20 m. SV for kammeret ligger en delvis jorddækket, ca. 2 x 1,5 m. stor, flad sten, muligvis en afvæltet dæksten. En stærkt benyttet gangsti fører over højresten umiddelbart SV for kammeret. Afsætning på mb. korrekt. Gode parkeringsforhold v. off. vej ca. 300 m. NV for dyssen. God henvisende og informativ skiltning ved P-plads og på stedet. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en enestående kombination af fortidsminder: Megalitter af forskellige typer, samt kulthus. Bevoksning: 1987: Græs
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEn flækket bæresten blev sikret ved montering af fire rustfri stålbolte. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links