Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181271
Sted- og lokalitetsnummer
140610-48
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj med enkelte nåletræer, i gran- og fyrreplantage. 1 x 12 m. Højen lidt uregelmæssig efter gamle, tilgroede forstyrrelser. Den største af disse er en bred, udjævnet sænkning, der fra SØ strækker sig ind over højens sydlige halvdel. I østsydøst og vestsydvest fod ses to mellemstore sten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er brudt fra SV og derefter overpløjet. Dens Fodsten ere borte alle, og Fylden er udjevnet. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj med enkelte naaletræer, i gran- og fyrreplantage. 1 x 12 m. Højen lidt uregelmæssig efter gamle, tilgroede forstyrrelser. Den største af disse er en bred, udjævnet sænkning, der fra SØ strækker sig ind over højens S-halvdel. I ØSØ- og VSV-fod ses to mellemstore sten. Tingl 7/5 491948: Højen henligger nu græsklædt i gran- og fyrreplantage. En bred udjævnet sænkning strækker sig fra SØ-fod ind over højens S-halvdel. I højfoden ses et par mellemstore sten. [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVestlige høj af "Knivhøje". Græsklædt på overdrevsareal ned til Glestrup Sø. Ujævn højflade m. gl. nedtrampninger / afgravning. Ved Ø, SV og SØ-lige højfod ialt 3 sten, muligvis rundsten, og på V-lige højside nær top en tilsvarende sten. Højen afgræsses af kreaturer, men synes ej at skades herved, - snarere tværtimod da græsset er meget slidstærkt. Ellers som beskrevet tidligere. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links