Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181270
Sted- og lokalitetsnummer
140610-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i ager. Ca. 1,70 x 17 m. Den nordøstlige fjerdedel overpløjet. Toppen fuldstændig bortgravet til midt på højsiden. Foden står (bortset fra den overpløjede del) nogenlunde urørt, dog med nogen uregelmæssighed i SØ. Over topudgravningens ØSØ-lige del ses en mængde sten (hånd- til hovedstore, enkelte større), som sikkert for de flestes vedkommende hører til højen. En enkelt mellemstor, på højkant stående sten kan være en bæresten i et kammer.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen urørte Deel af denne Høj er klædt med Græs og lidt Lyng. Fylden er foroven mørk Muld, men lidt dybere, er den lys. Ved a er hele Partiet afgravet og bortført. Fodstenene, som ere smaa Koltringer, ere næsten alle borte. Stenen b i Brudet er efter al Rimelighed en af Overliggerne i en Jættestue, som endnu er urørt. Overliggeren er 4½' over den nærmeste Jordoverflade. Grundig og kyndig Eftersyn er indtrængende nødvendig. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. Ca. 1,70 x 17 m. Den NØ-lige fjerdedel overpløjet. Toppen fuldstændig bortgravet til midt paa højsiden. Foden staar, (bortset fra den overpløjede del) nogenlunde urørt, dog med nogen uregelmæssighed i SØ. Over topudgravningens ØSØ-lige del ses en mængde sten (haand- hovedstore, enkelte større), som sikkert for de flestes vedkommende hører til højen. En enkelt mellemstor, paa højkant staaende sten kan være en bæresten i et kammer. Tingl 7/5 491948: Den NØ-lige fjerdedel overpløjet. Højtoppen bortgravet. Over denne beskadigelses ØSØ-lige del ses en mængde sten (haand- hovedstore, enkelte større). En enkelt mellemstor, paa højkant staaende sten kan være en bæresten i et kammer. Paa det gamle maalebordsblad (K20) kaldes højen Lynghøj, paa det nye (M1812) Knivhøj (hvilket ogsaa omfatter sb 48). Søbjerggaardkortet (jfr. sb 8) kaldes højen Knywhøw. Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstlige høj af "Knivhøje". Græsklædt rundhøj i ager med gl. af gravning af top og gl. afpløjning af vestlige højfod. Nu cirkulært ompløjet, - stadig helt til højfod. Enkelte spredte sten på højfladen og højtop. Ellers som tidligere beskrevet. Ejer opfordret til at holde bedre afstand til højen under pløjning/markarbejde. Ejer bifaldt dette. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links