Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181269
Sted- og lokalitetsnummer
140610-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stor og smuk, græsklædt høj i ager. 3,10 x 16 m. Over topfladen og NNØ-halv- delens sider ses spor af gamle forstyrrelser. I NØ synes foden lettere afplø- jet. På et mindre stykke i NNØ og på et langt stykke i VSV er højfoden ødelagt af kreaturer. Sidstnævnte sted er en randstensrække bestående af favnstore og lidt mindre, tætliggende sten blevet synlige. På højsiderne ses flere steder opsmidte marksten. På toppens østside ligger en stor sten (0,97 x 1,50 m), mu- ligt overliggeren i et kammer. På tre steder i toppens vestside ses mundinger af rævegrave.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne anseelige Høj er bygt af Muld i det mindste i de ydre Lag. Den er meget overgravet, men derved har den ikke taget synderlig Skade, da disse Gravninger efter Ræve eller Grævlinger kun ere lidet indgaaende. Et Brud fra Nordvest er af alvorligere Beskaffenhed. Højens Fodsteen sees ikke derimod sees en stor Steen at træde frem henimod Højens Top. Højen er lyngklædt og tager sig meget godt ud, ligesom den ogsaa sees vidt om. Den kaldes "Kvindehøj". Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor og smuk græsklædt høj i ager. 3,10 x 16 m. Over topfladen og NNØ-halvdelens sider ses spor af gamle forstyrrelser. I NØ synes foden lettere afpløjet. Paa et mindre stykke i NNØ og paa et langt stykke i VSV er højfoden ødelagt af kreaturer. Sidstnævnte sted er en randstensrække bestaaende af favnstore og lidt mindre tætliggende sten blevet synlig. Paa højsiderne ses flere steder opsmidte marksten. Paa toppens Ø-side ligger en stor sten (0,97 x 1,50 m), muligt overligger i et kammer. Paa tre steder i toppens V-side ses mundinger af rævegrave. Tingl 7/5 49 (Jfr. journ.nr. 240/49).1948: Foden er flere steder ødelagt af kreaturer. Herved er en randstensrække bestaaende af favnstore og lidt mindre, tætliggende sten blevet synlig. Stenene er begyndt at skride ud. Højen lovedes istandsat. Paa det gamle maalebordsblad (K20) kaldes højen Knudehøj, paa det nye (M1812) Lynghøj. Søbjerggaardkortet (Jfr. sb.8) har ligeledes Lynghøj (Lønghøw). [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 240/49, 96/50. Højbeskadigelser iagttaget paa fredningsrejse sept. 48. Berejst af Harald Andersen, N01. Jvf. endvidere N01 241/49, 242/49 og 244/49. Vedlagt sagen: Korrespondance af 1949-50 ml. div. lodsejere og N01.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lynghøj". Græsklædt rundhøj i ager. ompløjet cirkulægt helt til højfod. Let flad top med sten som tidl. beskrevt. I en dyregang vest for stenen mærkes yderligere, og hovedstore sten fra stenpakning/gramkammer. Talrige grævlingegange langs højfod og på højflade, - i flere ses yderligere stensætninger, og udskastet højfyld. Ejer opfordret til at jage dyrene for at undgå yderligere skader, samt at holde bedre afstand til højen v. pløjning. spredte gl. marksten som beskrevet på højen. Ejer er selv stærkt intersseret i bevarelse af højen og vil evt. konsulere amtet i forbindelse med udbedring af dyregangene, ligesom han lovede at holde ca 1,5 m afstand til højen fremover under pløjning. ** Seværdighedsforklaring ** Munumental placering på højdedraget øst for Glenstrup Sø. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links