Oversigt - fra S
.
25282-1
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
25282
Sted- og lokalitetsnummer
010102-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 2/3-1938 Til 1446/59: Om udstykning af matr. nr. 13 a, på hvilket num- mer højen dog stadig ligger; byggegrænse fastsat: mod nord 10 m mod vest, syd og øst 15 m. "Øllehøj", 27 x 6 m. Nord-syd- og østsiden afgravet. I toppen en til højens bund nående nedgravning. Græs- og buskklædt.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordøstlig paa Marken ligger den stærkt beskadigede "Øllehøi", hvori Museumsassistent K. Bahnson 1883 har gjort et Gravfund med Bronzesager (NM B 3197-B 3199). Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEjes af Gaardejer Carl Olsen pr. Gilleleje. Diameter 27 m Højde ca 6 m Nordsiden stærkt afgravet op til en Højde af 5 m. Østsiden stærkt indgravet, hvilket skyldes Højens Udgravning. Sydsiden afgravet op til en Højde af 2 1/2 m. I Toppen og østlige Side en stor og til Højens Bund naaende Nedgravning, ca 9 1/2 m N-S og 6 m Ø-V. Ved denne Gravning er antagelig Højens Centralgrav fundet. Midt paa Højen øverst oppe mod Vest og ned ad Siden en Nedgravning af ca. 1 m Dybde og fra Højtop og ned ad Siden 5 m. Bredden 4 m. Foroven fra Højens sydlige Side en Afgravning, der har skabt et fladt Parti, 10 m i Ø-V og en 3-4 m i N-S. Højen græs- og buskklædt. Grunden hvorpaa Højen ligger er under Dyrkning og herved beskadiges Højfoden. Museumsassistent K. Bahnson har 1883 i Højen gjort et Gravfund med Bronzesager ( Mus. B. 3197 - 99 )
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt ujævn overflade overalt som følge af gamle afgravninger. Et specielt dybt krater i ø-siden og østlige del af ujævne topflade, dog langt fra til højbunden som anført på blåt kort. Tæt bevokset med lave løvbuske med bunddække af græs. Lave løvtræer nederst på alle sider. Stub af stort, gammelt løvtræ i kratter på s-siden nær top. Geod. Inst.-målepunkt (betonstøbt) på toppen. Ret kraftige slidskader fra fod til top på s-siden. Ved højfod i s er opstilllet et vejskilt. Beliggende i sommerhusområde. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bevoksning fjernet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links