Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
201811
Sted- og lokalitetsnummer
140119-154
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

(1986 MB) konstateret fjernet. Afmeldes. Tidliger C-høj. ************************** "Østre Teglhøj", engang en dysse, nu kun 1 stående og 1 sprængt sten; i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Øster Teglhøj. Denne Dysse har ligesom den foregaaende [sb.153] sine Krandsstene og sit Kammer nedgravet i Flugt med Jordfladen, derfor findes nu et Hul med opkastet Jord omkring. a er en opretstaaende Krandssteen og paa sin oprindelige Plads, b er Resten af en Krandssteen, c ligesaa, d er den eneste Bæresten, der findes. Den er 62" høj, og ved den sees, at Indgangen har været nordøst. e er enten en Rest af Overliggeren eller af en Bæresteen. Bygningsmaaden har været eens for begge Dysser [sb.153 og 154], ligesom de ogsaa have været ligestore. Her fandtes ogsaa enkelte Oldsager, men ikke saameget som i Vestre Teglhøj [sb.153]. Disse Oldsager kom ligeledes i en privat Samling, men saaledes, som forhen bemærket, at Ejeren delte alle de paa Ejendommen fundne Sager saaledes mellem to Slægtninges Samlinger, at en som fik noget uden Hensyn til samlet Fund.
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Østre Teglhøj", engang en Dysse, nu kun 1 staaende og 1 sprængt Sten, i Ager.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links