Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201810
Sted- og lokalitetsnummer
140119-153
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/8 1924, købt. "Vestre Teglhøj", dyssekammer i lav højning, 6-kantet af 5 bæresten (ualmin- delig store), 1 tærskelsten og 2 gangsten i VNV; i kanten af en ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 228/24. 2 stk. fotos vedlagt sagen. Diverse korrespondance, sagsbehandling m.v. af jun.-aug. 1924. Ang. fredning af et dyssekammer , Sb. 14.01.19-153, tilhørende Statshusmand, Andreas Koustrup. Anmeldt til N01 d. 2/6 1924 af lærer S. Andersen, V. Alling. Besigtiget og opmålt d. 30/6 1924 af J. Brøndsted, N01. FM 1924.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJeg mindes en gl. sag ang. kreaturskader på denne dysse. Ligger/set i Top. arkiv. Ej påført kartotekskortet. Dysse. Højen - lav uregelmæssig forgravet. Smukt dyssekammer af 5 store bæresten, 2 gangsten og 1 tærskelsten. Mål: 1,2x17x16 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udflydende høj - højfoden ikke tydelig. Tæt bevokset med løvtræer, hybenkrat mm. mod syd og øst. Mod nord og vest græsklædt. Kammeret er delvist skjult af bevoksningen. Der står bl.a. et træ lige øst for kammeret. Beliggende i græsmark, hvor der går dyr.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links