Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403176
Sted- og lokalitetsnummer
110106-171
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 20 x 4 m. 9 m bred nedgravning i top. Siderne trappet afgravet mod N og V, til de andre sider ligeledes afgravet og omformet. Grunden omkring højen ligeledes til- dels afgravet (derfor den usikre angivelse af højens dimen- sioner). Redskabsskur til dels indbygget under højen. Be- plantet i have.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMægtig Jordhøi, stærkt molesteret. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1889
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed plantning af piletræer på højen stødte ejeren på en stenkiste med brændte ben. Desuden indeholdt den en bronzedolk med dupsko, en bronzefibel samt 7 små bronzenagler.
1889
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, c. 20 m. i Tværm., c. 4 m. h. I Top 9 m. vid, 1 d. Nedgravning, ført ud mod S. Østsiden bortgravet, Østfoden bortpløjet. Kun Nord- og Vestsiden bevarede. Beplantet med gamle Naale- og Løvtræer i ]Ager og Husplads[ [overstreget i 1943]. Herfra iflg. Medd. B 4202-05 (inds. 1889): en Bronzedolk m. rhombeformet Knap og 7 Nagler samt en firkantet Dopsko, desuden en Bronzebøjlenaal. Laa i 0.8 l., 0.3 br. Gravkiste m. brændte Ben i 'Aasbjerg Høj' - E. 1877: Mægtig Høj, stærkt beskadiget. [Vedr. B 9500-04 se sb. 169.] Bevoksning: 1983: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca 20 x 4 m. 9 m Nedgravning i Top. Siden trappet afgravet mod N og V, til de andre Sider ligeledes afgravet og omformet. Grunden omkring Højen ligeledes tildels afgravet (derfor den usikre Angivelse af Højens Dimensioner). Redskabsskur til Dels indbygget under Højen. Beplantet i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm bygning af en ensilagebeholder i højene sb. 169 og 171 [sagen findes ikke på NM].
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr.: helt forgravet i overfladen. Den tidl. omtalte ensilagebeholder ikke fjernet. Målene skønnet efter tidl. beskr. Ensilagebeholderen er nu ude af brug. Hvis betonvæggene brydes ned, er der risiko for, at skrænten med højen vil begynde at skride. Det foreslås, at beholderen i stedet fyldes op af ejeren. Denne fik lov til at lade tingene være som de var ved besigtigelsen, indtil der kommer besked fra FFF om en evt. opfyldning. Intet foto. . Bevoksning: 1983: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer på højdedrag ved ejendom. Ældre udhus under søndre højfod.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links