Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403180
Sted- og lokalitetsnummer
110106-169
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Metal, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Svinshøj", 13 m (N-S) x 2,5 m, 11 m i Ø-V. Siderne afgravede, mod S ganske ujævn. Højens indre bortgravet ved 5 x 5 x 1,7 m stor gravning, der har været ført i bund. Stort åbent brud ved fod i V, mindre do i NV. Overført fra ikke-fredningsværdige: 166/55.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSvinshøi, stærkt ødelagt, i den skal have været en steenbygget Grav, hvori et Skelet. [[Se Journ. 201/11]]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1877
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed sløjfning af højen stødte ejeren i dens s-side på en urne, der var omsat med små sten og dækket af en større sten. Den indeholdt ud over brændte ben en stangknap og en nål af bronze samt fragmenter af et par bennåle. Et stykke blødt jern, fundet på marken, som muligvis hidrører fra jernudsmeltning på stedet, blev undersøgt af museet og sendt tilbage. [Fundet er i topografisk arkiv henført til sb. nr. 171].
1911
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 14 m. l. i N-S, 10 m. br. i Ø-V. Nordsiden kløvet og udslæbt ved en 5.5 m. vid Udgravning af Midten til Bunden, Siden mod V. stærkt afgravet, mod S. og Ø. bortgravet og udpløjet. Fod mod N. og V. bortgravet og afpløjet. Friske Beskadigelser,,græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Svinshøj' , stærkt ødelagt, heri Gravkiste med Skelet. - 1911 (Marts) indsendtes herfra en Urne med Ben- og Bronzesager. (Journ. 201/11). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Svinshøj", ca. 2,5 x 13 (N-S) x 11 (Ø-V). Siderne afgravede, mod S ganske ujævn. Højens Indre bortgravet ved ca. 5 x 5 x 1,7 m stor Gravning, der har været ført i Bund. Stort, åbent Brud ved Fod i V, mindre Brud i NV.
1954
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm bygning af en ensilagebeholder i højene sb. 169 og 171 [sagen findes ikke på NM].
1956
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Svinshøj", ca. 2,5 x 13 (n-s) x 11 (ø-v). Siderne afgravede, mod syd ganske ujævn. Højens indre bortgravet ved ca. 5 x 5 x 1,7 m stor gravning, der har været ført i bund. Stort, åbent brud ved fod i vest, mindre brud i nordvest.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr.: Stærkt forgravet og uregelmæssig. En del kvas ligger i hul i toppen, ikke synligt på afstand. Det omgivende areal udnyttes som planteskole. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, jvf nyberejsningstekst. Bevokset med træer og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links