kammer, set fra NV
.
oversigt, set fra øst
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302811
Sted- og lokalitetsnummer
020403-24
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/8 1889, Kirstine Nielsen, f. Augustinusdatter, enke efter gdr. Niels Nielsen. Diplom Runddysse. 8 x 12 m; kammer af 3 bærsten og dæksten med 5 skålformede fordybninger. 16 randsten.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Runddysse, lav. Diameter: 24 3/4' NNø-SSv, 34 2/3' VNv-ØSø. Midt i Dyssen et Kisteformet Gravkammer, næsten helt fyldt, Retn. NNø-SSv. I NNø en Endesten, mellem 2 Sidestene, i den ssv Ende er ingen Endesten synlig. En stor Overligger, der er 7 1/2' lang, 4' bred og 3 5/6' tyk, ovenpaa Overliggeren ses 5 "cups". Kamret indvendig: 4 5/6' langt, Breden: I den nnø Ende 1 5/6', i den anden 1 3/4'. Randstene: 16, hvoraf 6 væltede, den største 4 1/2' lang. Ved Kamrets nø Ende ligge 2 Stene. Skjænket til Fredlysning. Bevoksning: 1982: Græs
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. 8 x 12 m, Kammer af 3 Bæresten og Dæksten med 5 skaalformede Fordybninger. 16 Randsten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse mål ca 12 x 8 m i Ø-V'lig retning, højde ca 70 cm med dæksten, der rager ca 70 cm over terræn. I midten et dyssekammer med 3 bære- og 1 dæksten med skåltegn. 16 randsten synlige. Ejeren (på den nærliggende gård) havde brændt en kvasdynge af, og det havde bevirket at 2 randsten havde afskalninger. Jeg fortalte ham, at det var ulovligt - og han lovede ikke at gøre det mere - ellers i pæn stand. Højen ligger i ret fladt terræn nær et sumpet område ved Værebro ådal, på dyrket mark ca 25 m fra landevej, ingen adgang. Grusgravning N for dyssen (anden ejer, 3028.10=. Ejeren syntes, at dækstenen lå mere skråt end den plejede, ser dog ud til at ligge godt, selv om den hælder. Bevoksning: 1982: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links