Oversigt set fra V
.
Oversigt, kammer, set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1009208
Sted- og lokalitetsnummer
110706-20
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Ødelagt jættestuekammer. 3 bæresten står, men resten borte eller skredet i det løse sand. Overfredningnævnskendelse 1/11 1972. 1987: Jættestuekammer. 2 bæresten i V, 1 i NV på plads. 3 sten i østsiden synlige. En randsten i øst. Lyng i hede.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjning med stensat Rum, jfv. hosstaaende Kalke efter Notebogen. Rummet er nu 0,75 M. højt. Dæksten mangler. Bevoksning: 1986: Mos og Lyng
1933
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI 1935 undersøgtes et uregelmæssigt kantet jættestuekammer, stærkt ødelagt ved borttagning af sten, uden gang og overligger. Der fandtes ildskørnet flint, økse, dolk samt spredt i den tidligere gennemgravet jord flere jernalders lerkarskår.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Jættestuekammer. 3 Bæresten staar, men Resten borte eller skredet i det løse Sand.
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. MB. V-side føget til. En sten faldet ned på Ø-lige højfod samt en randsten også i Ø. 2 bæresten i V-side og 1 i NV in situ, 1,2 m. høje, 0,8 m. brede. Gang i Ø, 2 sten i S-side af gang in situ. 3 sten i Ø-side af kammeret synlige, men noget indskredne. Skilt væltet. Bevoksning: 1986: Mos og Lyng
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuekammer. 2 bæresten i V, 1 i NV på plads. 3 sten i østsiden synlige. En randsten i øst. Lyng i hede.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links