Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262713
Sted- og lokalitetsnummer
010109-73
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, på det nærmeste dækket af flyvesand. Mod NØ er ved nedgravning afdækket nogle af højens randsten, de er ret små og tætstillede. Nedgravning i midten og der ses i bun- den et lag håndstore sten. Højens omkreds skønnes at være ca. 20 m. NMI: Høj, på det nærmeste dækket af flyvesand. Mod NØ er ved nedgravning afdækket nogle af højens randsten, de er ret små og tætstillede. I midten af højen har ejeren for ca. 25 år siden afdækket en bronzealdergrav, hvori et kort bronzealdersværd m.m. der vist er i zoologen Møhl-Hansens besiddelse (Zoologisk museum). Nedgravnin- gen står stadig som en fordybning i midten og der ses i bunden et lag håndstore sten fra graven (alle skal være tilstede). I betragning af at randstenene antage- lig alle er tilstede bør højen fredes, så meget mere som den ikke ligger på dyrket jord. Højens omkreds skønnes at være ca. 20 m.

Undersøgelseshistorie

1915
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter brev fra Kunstmaler Rv. Møhl af 22/11 1915 findes her en halvt af Flyvesandet dækket Gravhøj. 1,5-1,9 M.d. fandtes en aflang Stensætning ("som et Badekar"). I Vest heraf fandtes en Del brændte Ben og et mindre Bronzesværd med Rester af Træskeder. Ved Gravning af Plantehuller er i ringe Dybde fundet Rester af 2 Urnegrave omsatte med Smaasten, i det ene Tilfælde tillige med en Bronzeknap.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, paa det nærmeste dækket af Flyvesand. Mod NØ er ved Nedgravning afdækket nogle af Højens Randsten, de er ret smaa og tætstillede. I Midten af Højen har Ejeren for ca. 25 Aar siden afdækket en Bronzealdersgrav, hvori et kort Bronzesværd m.m. der vist er i Zoologen Møhl-Hansens Besiddelse ( Zoologisk Museum ). Nedgravningen staar stadig som en Fordybning i Midten og der ses i Bunden et Lag haandstore Sten fra Graven ( alle skal være tilStede ). I Betragtning af at Randstenene antagelig alle er til Stede bør Højen fredes, saa meget mere som den ikke ligger paa dyrket Jord. Højens Omkreds skønnes at være ca. 20 m.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt udflydende konturer, som ikke gør det muligt at fastslå hverken højde eller tværmål. Af randsten kunne ingen konstateres. Stort centralkrater, 2 m dybt, på hvis bund et antal favnstore sten, ikke håndstore som anført på blåt kort. Beliggende i privat have af overdrevskrater. Bevokset med spredte æble- og andre løvtræer på siderne. Iøvrigt græsbeklædt. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentlig tilgængelig. Ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links