Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130455
Sted- og lokalitetsnummer
110307-91
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Bredhøj", 1,50 x 25 m. Firkantet afgravet eller planeret. Top helt affladet. Større sten ses i top og vestre side. Græsklædt og beplantet med bjergfyr.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., men i toppens N-lige del et hul, ca. 2 x 1,3 m., 0,75 m. dybt, orienteret NV/SØ. Fra hullet fører en smal, ca. 30-40 cm. dyb rende mod V. Her står en stor sten på højkant, sandsynligvis in situ. Ø for hullet henligger en stor og flere mindre sten. Skaden er sket for nogle år siden. En stor sten ses i V-siden, samt indgravning midt for, ant. efter fjernelse af sten. Højen er hegnet. Den er så grim, at det næppe lønner sig at pleje den. Konen fortalte, at hullet var gravet af nogle drenge for flere år siden. De havde ikke fundet noget og hun havde skældt dem ud. Film: /26: Fra N, /27: Fra Ø, /28: Fra V, /29: 1304:54 fra S. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links