Oversigtsbillede - Højen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - Højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320834
Sted- og lokalitetsnummer
170601-112
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Egtvedpigens grav er nok den mest kendte grav fra Danmarks oldtid. Da graven blev fundet i 1921 var dens bevaring helt unik. En 16-18 årig kvinde med dragt og gravgaver var her overleveret til vores tid. Gravhøjen, man kan se i dag er rekonstrueret. Den oprindelige høj var ved at blive gravet helt væk i 1921, da man fandt kisten med Egtvedpigens grav. Efter nye grundige undersøgelser blev højen genopbygget i 1980.

Original fredningstekst

Tinglysning af tidl. C-høj i 2003 ************************* Gravhøj, "Følhøj", 2,5 m høj, 18 m i diameter i øst-vest, 14 m i diameter i nord-syd. Den sydlige tredjedel stejlt bortgravet mod maskinhus. Affla- det top og i øvrigt noget ujævn overflade efter afgravninger i sydvest, sydøst- og øst-siden. Tidligere nedgravede brønde, kartoffelkuler, og en lille smedje i sydøstsiden er nu fjernede og højens sider er nu udjævnede. I sydøstlig del af have, mellem græsplæne og maskinhus.

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, "Følhøj". 4.0 x 26 M. Gennemgravet af Minebrønde, Minegange og Kartoffelkuler (Ejeren er Brøndgraver). Siderne afgravede. I SØ.-Siden er en lille Smedie indbygget i Højen. I denne er fundet: mod NØ. foroven 2 Spiralringe af Guldtraad, Mus. Nr. B 3760, mod SØ. En lille Urne med brændte Ben af et Barn, Bronzering og Ravperle, Nr. B 3882-84, og nær Foden mod SØ. Bronzesværdet B 3792 i en Stenlægning. Mange Urner er funden. I Bundgraven fandtes kun Sten, ingen Oldsager. Græsgroet i Ager.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, "Følhøj", 3,3 x 26 m. Gennemgravet af brønde, kartoffelkuler etc. Siderne afgravet. Den nordlige trediedel (i have) iøvrigt nogenlunde velbevaret. Den sydligste trediedel gennemgravet indtil bunden, her en ny, støbt kartoffelkule: 1 m bred, ø-v-gående tværs gennem højen. I sø en dyb, nu tilgroet udgravning efter gammel smedie. Da talrige fund kendes fra højresten synes der ringe chanse for bevarede grave. (Jfr. NM-nr. B 3792, B 3882-84, B 3760).
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2010
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links