Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310359
Sted- og lokalitetsnummer
190805-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest af høj oprindelig 2,5 x 18,5 m stor. Den sydlige trediedel og den nordlige fjerdedel bortgravet og ligeledes lidt af østsiden. I top stort delvist tilgroet hul. Ligger på åben plads i nyplantet granbælte. Fredningsværdig på sin plads. I østsiden fandtes ved besigtigelsen en del af en slibesten, der medtoges til Varde Museum.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 50' i Tv. 6' høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.50 M. høj, Diam 18.50 M. Udgravet med et 4 M. stort Hul, nu 1 M. dybt. Nordvestsiden er nedpløjet halvt op, mod NØ ses 3 Kartoffelkuler nær Foden. Lynggroet i Ager. Udgravet af A.P Madsen.Svarer til Madsens nr. 23.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest af høj oprindelig 2,5 x 18,5 m stor. Den sydlige trediedel og den nordlige fjerdedel bortgravet og ligeledes lidt af Ø-siden. I top stort delvis tilgroet hul. Ligger på åben plads i nyplantet granbælte. (Fredningsværdig på sin plads. I Ø-siden fandtes ved besigtigelsen en del af en slibesten, der medtoges til Varde museum).
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links