7443
.
7439
.
7438
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150370
Sted- og lokalitetsnummer
110102-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 45 x 33 x 4,5 m. Toppen flad, sydlige 2/3 er over- pløjet og udjævnet i retning NV-SØ. Foden også overpløjet på resten indtil en brat afskåret kant. Siden mod N og S bortgravet i fuld højde. På toppen har stået en mølle. Mod NV er et udhus bygget ind i højen. På fredningsdokument fra 07-08-2000 står: Rest af større høj, nu ca. 37 m lang i ØSØ-VNV og 34 m i NNV-SSØ. Højden er ca. 5 m. Meget udpløjet mod NV og SØ. Mod SV er højen stejlt afpløjet og afgrænses af et dige, og mod NØ står den med en høj, stejl skrænt. Højens nordlige fjerdedel hæver sig ca. 1 m over den øvrige højtop (rest af møllehøj?). I have.

Undersøgelseshistorie

1868
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1868
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1868
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed afgravning og jævning af højen fandtes i en aflang stenkiste et bronzesværd med rester af skeden, som bestod af træ og skind samt en bronzedupsko. Desuden indeholdt graven en fingerring af guld. Genstandene lå ved siden af et ubrændt lig.
1868
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSynes at have været en stor Høi, nu splittet. Paa Høiningen er en Mølle bygget.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmdannet Høj, meget stor. Tværm. i Ø-V: c. 45 m., i N-S: 33 m. Højde: 4.5 m. Siden mod N. og S. bortgravet i fuld Højde og græsgroet, mod Ø. og V. dyrkes den ligesom Toppen, hvor der har staaet en Mølle (jvnf. Kortet, Højens indre har været udhulet til Møllekjælder). Mod NV er et Udhus bygget ind i Højen. Herfra B 256-57 (indsendt 1868): Guldfingerring. Itubrudt Bronzesværd med oval Dopsko. - Fundet sammen i Gravkiste med ubrændt Lig. E. 1877: Tidligere stor, nu ødelagt. En Mølle bygget paa den.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 45 x 33 x 4,5 m. Toppen flad, den sydlige 2/3 er overpløjet og udjævnet i Retning NV-SØ. Foden ogsaa overpløjet paa Resten indtil en brat afskaaret Kant. Siden mod N og S bortgravet i fuld Højde. Paa Toppen har staaet en Mølle. Mod NV er et udhus bygget ind i Højen. [tilføjelse i teksten]: Burde Højen til Trods for dens Medtagethed ikke fredes paa en eller anden Maade paa Gr. af dens kollossale Dimensioner? I Højen er fundet Guldfingerring og Bronzesværd m. oval Dupsko.
1999
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor, græsklædt høj mellem have og ager. Stejl side mod syd.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links