Herredtegning (dårlig kopi af fil 1005377)
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34153
Sted- og lokalitetsnummer
080302-15
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3415-2,3 Tingl.:3/10 1882 (Købte) Afmærkn.: MS (1890) En rund jordhøj, en del afgravet mod nord, omsluttende en delvis udgravet gangbygning. Kammeret er skævt firkantet, 2,75 m. langt og 2,35 m. bredt. Gangen er 1,20 m. lang. Dækstenene er fjernede. Ligger umiddelbart syd for lang- dyssen "Kappendrup Kirke".

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI... Afstand sv. for Langdyssen findes en Gangbygning med et skævt firsidet 7'6" x 8'9" vidt Kammer. Dækstenene ere bortførte, men Jordfylden ligger endnu tilbage i Størstedelen af Kammeret. (se Planen) - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund jordhøj, en del afgravet mod nord, omsluttende en delvis udgravet gangbygning. Kamret er skævt firkantet, 8'9" langt og 7'6" br. Gangen er 3'9" lang. Dækstenene fjernede. Tingl. 1882. Ligger umiddelbart syd for langdyssen "Kappendrup Kirke".
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRund græsklædt høj med resterne af en formodet stordysse. Beliggende tæt ved fr.nr. 3415:2. Kammer bestående af 9 bæresten, orienteret SV-NØ 2,4 x 2,8 m. Indgangsparti ses imod NØ men er tilgroet. Tæt ved højens NØ side ligger en udbygning. . Mål: 0,8x8x5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger midt i byområde tæt sammen med langdyssen 3425:2, med offentlig adgang. I velplejet tilstand vil dyssen kunne præsentere sig godt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1998
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links