F36122n1
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36122
Sted- og lokalitetsnummer
080219-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rund høj, tværmål 18-20 m, højde fra sydsiden 3,25 m, bety- deligt mere fra nordfoden, da terrænet her falder stærkt. Overfladen udjævnet i toppen. I sydøstfoden en eftergroet gravning. Anselig. Bevokset med græs og graner.

Undersøgelseshistorie

1928
Privat udgravning - Fyns StiftsmuseumI 1928 foræredes to type VI-flintdolke til Fyns Stiftsmuseum med oplysning om, at de var fundet i Trashøj. I 2014 lykkedes det via et barnebarn til giveren at opklare, at denne er identisk med højen loknr. 7 i Haare Bjerge. Dolkene kan være fremkommet ved en af de arkæologiske undersøgelser, som greven fra Wedellsborg lod foretage i området i årene omkring indleveringstidspunktet.
1935
Privat udgravning - Fyns Stiftsmuseum
1935
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1935
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig rund høj. Tværmål 18-20 m, højde fra sydsiden 3,25 m, betydeligt mere fra nordfoden, da terrænet her falder stærkt. Bevokset med græs og graner. Overfladen udjævnet i toppen. I sydøstfoden en eftergroet gravning.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Uspecificeret aktivitet - Fyns Stiftsmuseum
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSvær at bedømme størrelsen på da den ligger yderst på en bakkekam. 1 m høje graner på nordsiden. Små stier op til toppen på vest og nordside. Mod S og V ung fyrkultur ca 1-1,2 m høje mod N og Ø gran i samme højde. Ved sydlig højfod masser af kvas. Flad på toppen diameter 8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Flot høj med prægtig udsigt, der ses på stor afstand i samspil med 4 andre høje.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links