714 kammer, dæksten. Set fra SØ.
.
727 oversigt. Set fra S.
.
712 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372424
Sted- og lokalitetsnummer
040505-14
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, granbeplantet i ager. 13 m i diam. Kammer af 2 bæresten og 1 forskubbet dæksten. Randsten: 2 i NV, 3 i NØ, 1 i SV.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. 13 Meter i Tværmaal. I Midten en tildels forstyrret Grav med Længderetning Nordvest til Sydøst. Der er en Sidesten 1,10 M lang mod Nordøst, en af den halve Længde mod Sydvest. Oven og indenfor Graven mod Nordvest ligger en stor Dæksten. 1,60 x 1,45 M [.] Af Randstene er kun to tilbage Nordvest. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. Granbeplantet i Ager. 13 m. i Diam. Kammer af 2 Bæresten og 1 forskubbet Dæksten. Randsten: 2 i NV., 3 i NØ., 1 i SV.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 1,6 x 13 x 11 m. I kanten af rundhøjen ca. 10 randsten. På toppen rager 3 bæresten 2 til 15 cm op over jordoverfladen. Dækstenen ligger forskudt mod nord. På højen plantet påskeliljer. Der er henkastet drænrør, hegnspæle og marksten på højen. Bør fjernes. Der pløjes op ad skråningen på N- og V-siden. Bør ophøre. Ej behov for retablering. Aftale : Affald fjernes inden for de nærmeste dage af ejerne. Ejeren siger til forpagter at holde lidt mere fri af højen. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj med dysse. Synlige randsten: V 1, SØ 1?, NØ 1 samt en mulig i S-side. På højside i vest en kløvet sten. Et skåltegn på dæksten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links