Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442581
Sted- og lokalitetsnummer
070615-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/3 1927 (H.C.L.E.G. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow) Afmærkn.: MS (1927, Hans Kjær) Jættestue i høj, 1,5 x 18 m. Kammer af 14 bæresten og 5 dæk- sten, hvoraf 1 er nedskredet. På den vestligste dæksten en- kelte skålgruber, gang af 14 bæresten, 3 karmsten og 1 dæk- sten. Ø for gangens munding en svær randsten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1 Høi, som nu er udgravet og tildeels forstyrret, ingen Ring ved Høiens Fod, men inde i Høiens Midte et Gravkammer 14 Alen langt fra N: til S: med en Indgang 11 Alen lang fra Ø: til V: Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue med store Overliggere (paa den ene af dem Skaaldannede Fordybninger) og en lang Gang mod Sydøst. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(16) Jættestue. Se Plan. Kamret er 7,7 x 1,6 m i Nø-Sv. Gangen udgaar mod Sø, 2,3 m fra Kamrets nø. Ende og er 7,5 m l. Det inds. "Forrum" er 1,5 m l. Gangen er indv. 0.95 udv. 0,90 m. br., i den ydre Karm 0,6, i den indre 0,5 br. Kun den inderste Dæksten (over Forrummet) er til Stede. Til dens skraa inderside har den nu nedskredne Kammerdæksten støttet, en farlig Byggemåde, en anden Dæksten ligger ø for Gangen, N for denne Yderende staar en svær Randsten, 1,5 m br., 0,9 m h. Kamret er Jordfyldt, Gangen udgravet, men til 2/3 m dybde, Den vestlige Kammerdæksten har nogle smaa, skaalf. Fordybn, Højen omslutter nu Kamret til Bærestenenes Overkant, 1,5 m h., 18 m i Tv. Velegnet til Fredn. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i høj, 1.50 x 18 m. Kammer af 14 bæresten og 5 dæksten, hvoraf 1 er nedskredet. På den vestligste dæksten enkelte skålgruber. Gang af 14 bæresten, 3 karmsten og 1 dæksten. Øst for gangens munding en svær randsten. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i høj. Beskrivelse: Anlægget er ikke restaureret. Henligger i romantisk, autentisk forfald. Højen er 18 x 1,75 m. Op af dennes overflade stikker anlægget - kammer og gang. Kammer: Orienteringen er NØ-SV. Gang udgår mod SØ. Længde fra randstens yderside: 9 m. Bredde i SV, hvor den kan måles: 1,3 m. Form: Lader sig ikke fastslå p.g.a. bevoksning og p.g.a. at bæresten ikke ses over jordsmon i Ø-lige ende. Gang: 5-6 m. lang, 0,75 m. bred. Stenmateriale i kammer: NØ 1 bæresten, NV 3 bæresten, SV 1 bæresten, SØ 3-4 bæresten. Stenmateriale i gang: 5 par bæresten, 1 sæt karmsten. 5 dæksten over kammer, 1 over inderste del af gang. FM forefindes. Beliggenhed: På højereliggende terræn ret nær kant af dette. Adgang: Få meter fra asfaltvej. ** Seværdighedsforklaring ** Kun for de ihærdige. For forfaldent til nybegyndere og p.g.a. bevoksningen (dårlige adgangs- og oversigtsforhold). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkMinimum 2 skåltegn på SV-ligst dæksten. En vindfælde/rodvælter i sydlig højside, 7 x 4 m x 1 m høj og 1 m dyb. En vindfælde/rodvælter i NØ-lig højfod 5 x 4 m x 1 m høj og 1 m dyb. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links