Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
2008107
Sted- og lokalitetsnummer
130111-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Kirkehøj", 2,6 x 9 x 22 m. Højfod med 1 m skrænt. Græsklædt. I ager.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1925
Køb af genstand til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM's Accessionsprotokol fra 1925 vedr. B11499-500: "Gravfund fra Sparkjær, Viborg Amt. Indsendt med Brev af 1/4 1925 af Chr. Bach, Økjær, fra hvem udfyldt Spørgeseddel. 12 Kr. Journal Nr. 133/25. 11499 Kar ... 11500 Simpel fladagtig massiv Ring af Bronze. Ydre Diameter 0,04m, tykkelse 0,004m. ad 11499-500 2 smaa Stumper brændte Menneskeknogler og 1 Tand. 11499-500 er fundet i en Høj paa Niels Møllers Ejendom i Sparkjær, Borris S. ... Ringen 11500 laa i karret 11499 som fandtes omtrent i Højens Midte ca. ½ m under Overfladen. Det var dækket af en flad Stn. I Højen er tidligere fundet en Stenkile. Den returneredes som værende uden Interesse.".
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2008:107, Status: B
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2018
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumAnmeldelse af fund (NM B11499-500) til FF. ... Fundet er med betydelig usikkerhed henført til 130111-23, da den er beliggende på mat. 5a, som Niels Møller ejede i 1925, jf. folketælling 1925. Fundet kan i stedet være fra en af de andre høje på Niels Møllers ejendom.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links