3312 stenen anden side
.
3310 side med indhugget cirkel
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462510
Sted- og lokalitetsnummer
070608-155
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret vejareal. Tingl.: 13/11 1924, Kettinge - Brejninge sogneråd. Afmærkn.: MS 1924, Rosenberg. "Klokkestenen", 1,4 x 1,15 x 1 m, på hvis ene side er indhugget en solring. 1,5 m jord medindbefattet.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Billedsten, stor 1,40 m x 1.15 m x 1,00 m, paa hvis ene, nu mod Øst vendende, Fladside er indhugget en indtil 2-5 cm bred, 1,0 ctm dyb Kreds 0,80 m i Diam. Stenen er funden paa en Højning paa Matr. Nr. 25a af Frejlev By, mrkt. 1 paa ovenstaaende Situationsplan [skitse], og derfra lagt ned i Grøften ved Vejen udenfor Gaarden, ovenfor mrkt. 2. Her blev den besigtiget af Undertegnede, hvorefter den af Ejeren, Grdjr. Peter Bille blev overdraget til Frejlev Sogn. og derefter fredlyst under Nationalmuseet, opstillet paa en Rabat i Vejskærringen udenfor Billes Gaard og Smedjen. En Hæk plantedes paa Museets Bekostning om den og Mærkesten opstilledes. Plantningen vedligeholdes af Sognet. Solbilledet vender mod Øst. Fotograferet MS.
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Klokkestenen", 1,4 x 1,15 x 1 m, paa hvis ene Side er indhugget en Solring. 1,5 m Jord medindbefattet.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristningssten - Solstenen (Klokkestenen). Beskrivelse: 1,4 x 1,15 x 1 m. På stenens ene side (plane) er indridset en cirkelformet figur. (Hjuldiam. 83). Furens bredde er 5 cm fra kant til kant. Furens tværsnit er V - formet. Der er ingen egre el.lign. i forbindelse med cirkel- tegnet. Er opstillet med hjulet i øst. Beliggenhed: Står ikke på oprindelig plads. ** Seværdighedsforklaring ** Lidt atypisk "Helleristning". Oldtid ? Tjaa...
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links