226 oversigt. Set fra SØ.
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382319
Sted- og lokalitetsnummer
040512-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Sømærke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

1986: Højruin. "Knudshøj", ca. 3 x 9 m stor. Siderne stejle og toppen nærmest spids og aflang i NØ-SV retning. I ager.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en rund Høi "Knoldhøi". Den syntes at have været c 22 Meter i Tværmaal, 3 M høi. Vestlige Halvdel er afgravet, en Del af den østlige Halvdel skraat afgravet. Der er Spor af en gammel Undersøgelse, da en nu tilgroet Rende gaa fra Høiens Fod indtil Midten hvor den breder sig. Paa Høien er anbragt et Sømærke. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/4 x 22 m. Græsklædt i Ager, Træ paa Top. Siderne stærkt afgravede. (Centralgrav maaske urørt). [Jvf.j.nr.1327/58].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Næstved MuseumVed berejsning i 1984 noteredes følgende: Knudshøj måler ca. 3x9x9 m med afgravede, ret stejle sider, så toppen er uregelmæssig aflang i SV-NØ'lig retning. På toppen vokser et gammelt, stort busket træ og langs højsiden er et tæt buskads. Det meste af højen er uden vegetation og ret kvasdækket, spor efter småvildt på stedet, der har skrabet mindre ly. Højen er meget mindre end tidligere beskrevet. Der er ingen tegn på nyere afgravning eller afpløjning. Højen ligger højt på en mindre bakke, ca. 100 m fra landsbyen.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKnudshøj, C-høj. Den måler ca. 3 x 9 x 9 m med afgravede, ret stejle sider, så toppen er uregelmæssig aflang i SV-NØ'lig retning. På toppen vokser 1 gammelt, stort, busket træ og langs højside er et tæt buskads. Det meste af højen er uden vegetation og ret kvasdækket, spor efter småvildt på stedet (fasaner og harer), der har skrabet mindre ly. Højen er meget mindre end tidligere beskrevet, tale om gammel skrivefejl ? - intet tegn på nyere afgravning eller afpløjning. Den ligger højt på mindre bakke, ca. 100 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest (tæt bevokset) på bakke i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøjruin. "Knudshøj", ca. 3 x 9 m stor. Siderne stejle og toppen nærmest spids og aflang i NØ-SV retning. I ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links